Reklama

Innowacyjność

E-usługa Ginger oferuje innowacje produktowe na rynku na poziomie krajowym poprzez wdrożenie nowych niespotykanych dotąd innowacyjnych funkcjonalności. Obecnie na rynku istnieją systemy, które wspierają podstawowe procesy biznesowe restauracji takie, jak: rejestracja sprzedaży, księgowość, rejestracja zamówień produktów. Natomiast nie istnieją rozwiązania, które wspomagają aktywne zarządzanie kluczowymi czynnikami, optymalizującymi jej funkcjonowanie, wpływającymi na jej rentowność oraz sukces biznesowy. Istniejące rozwiązania służą do biernej rejestracji faktów, a nie do identyfikacji nieefektywności i rekomendowania zmian w istniejącym sposobie funkcjonowania restauracji.

Zasadniczą i innowacyjną funkcjonalnością e-usługi jest analiza rentowności utrzymania w menu poszczególnych potraw. Zasadniczą potrzebą restauracji jest wyłonienie optymalnego menu, które maksymalizuje rentowność sprzedaży.