Reklama

Profesjonalny kelner – czym powinien się charakteryzować? C.d.

Główny etap obsługi kelnerskiej to serwowanie potraw i napojów. Podając potrawę, kelner powinien zawsze sprawdzić jej zgodność z zamówieniem, podawać dania w odpowiedniej temperaturze.

Powinien spędzać maksymalną ilość czasu w pobliżu gości, a także pozostawać ciągle w stanie gotowości do ich obsługi. Kelner może też proponować uzupełnienie zamówienia o na przykład nowe dania, wino, piwo, wodę mineralną. Realizacja zamówienia powinna odbywać się tak szybko, jak to jest możliwe.

Następnie przeprowadzane jest ustalenie formy płatności. Kiedy goście skończą spożywanie posiłku, kelner wystawia im rachunek. Przed wydrukowaniem należy go sprawdzić, zwrócić uwagę czy wszystkie zamówione potrawy i napoje zostały wprowadzone prawidłowo. Rachunek podaje się gościowi z jego prawej strony w specjalnym etui. Następnie należy oddalić się od stolika, zostawiając czas na sprawdzenie rachunku i pozostawienie gotówki. Gość reguluje należność, wkładając odpowiednią kwotę do etui. Kelner pozostawia rachunek, zabiera etui. Należną resztę przynosi w etui i kładzie po prawej stronie gościa.

Jeśli chodzi o napiwki, które są powszechnie akceptowane, należy pamiętać, że jego wysokość jest wyrazem dobrej woli gościa i jednocześnie nagrodą za sprawną obsługę i wysoką jakość potraw. Po uregulowaniu rachunku kelner powinien uprzejmie się pożegnać i podziękować gościom za pobyt w restauracji. Nietaktowne jest ponaglanie gości do wyjścia przez podanie rachunku, o który nie proszono lub przez wygaszanie świateł, zsuwanie mebli, itp. Pamiętajmy, że pożegnanie jest tak samo ważne jak powitanie.

Na wytworzenie przyjemnej atmosfery ma również wpływ rozmowa z gośćmi. Dobre tematy do rozmowy to: kultura, sztuka, sport, literatura. Do niepolecanych należą: polityka, kwestie religijne, warunki w pracy, życie osobiste. Kelner odpowiadając na pytania gości powinien być konkretny i unikać odpowiedzi zdawkowych.

 

Profesjonalny kelner – czym powinien się charakteryzować?

efektywna sprzedaż usług gastronomicznychObsługa kelnerska zaczyna się z chwilą wejścia gości do restauracji a kończy w momencie ich wyjścia. To właśnie od kelnera zależy w dużej mierze zadowolenie klienta. Kelner powinien wykazać się intuicją, zwłaszcza podczas przyjmowania zamówienia. Powinien potrafić trafnie ocenić gościa na podstawie jego zachowania, wyglądu, rozmowy i dopasować swoje umiejętności w zakresie obsługi, ponieważ daje to gwarancję powrotu zadowolonego klienta i korzystania z usług lokalu. Jeśli kelner obsługuje gościa zdecydowanego w wyborze potraw, który nie oczekuje pomocy w tym zakresie, powinien pamiętać, że wymaga on dyskretnej, profesjonalnej obsługi, jednak bez narzucania propozycji w doborze potraw. W przypadku gdy obsługuje gościa niezdecydowanego, musi wykazać się cierpliwością, proponować, doradzać i poczekać na decyzję. Należy wtedy zaproponować atrakcyjny zestaw, przedstawić informację o potrawie i polecić to, co większości klientom smakuje najlepiej. Gość proszący kelnera o pomoc w wyborze menu, traktuje go jak fachowca, obdarza zaufaniem, słuchając propozycji oczekuje precyzyjnych porad. Aby sprostać tym wymaganiom, kelner musi mieć wiedzę z zakresu technologii sporządzania potraw i napojów oraz znać kartę menu. Doradzając gościom przy wyborze, kelner powinien starać się, aby gość złożył zamówienie na cały posiłek. Daje to możliwość szybszego zrealizowania zamówienia i sprawnego obsłużenia gości. Obsługa gości powinna przebiegać sprawnie i szybko. Umiejętność zapewnienia płynności obsługi to potwierdzenie umiejętności kelnera.

Do zarządzania restauracją trzeba mieć przygotowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otwierając własną restaurację warto dobrze przygotować się do prowadzenia takiej firmy. Kluczową sprawą będzie zarządzanie restauracją, które warto powierzyć osobie zajmujące się zawodowo marketingiem. W ten sposób można sobie zagwarantować, że prowadzenie restauracji stanie się łatwiejsze i uda się osiągnąć lepsze wyniki finansowe. Wybierając zarządzanie restauracją prowadzone przez profesjonalistę można szybciej i skuteczniej rozwinąć firmę. Zarządzanie gastronomią warto również wspierać specjalnymi portalami internetowymi, gdzie znajdziemy instrumenty umożliwiające rozwijanie biznesu gastronomicznego.

Polecamy nasz system http://www.ginger.net.pl/ pozwalający na zarządzanie restauracją poprzez analizę gustów klientów restauracji, analizę rentowności sprzedawanych potraw, układanie i optymalizację menu, prognozowanie sprzedaży w gastronomii oraz zapotrzebowania na potrawy a także koordynację procesu zamówień składników, niezbędnych do przygotowania dań. Nasz portal umożliwi zarządzanie kluczowymi obszarami mającymi wpływ na zwiększenie rentowności restauracji oraz umożliwi prowadzenie restauracji z sukcesem.

 

Wystrój w restauracji

prowadzenie restauracjiWnętrze każdego lokalu gastronomicznego wymaga od właścicieli wytworzenia specyficznego nastroju i klimatu. Bo oprócz dobrego jedzenia i sprawnej obsługi to właśnie wystój wnętrza ma bardzo duże znaczenie przy wyborze lokalu.

Współczesna aranżacja wnętrz restauracji często bazuje na kontrastach, zestawianiu barw, mieszaniu się różnych stylów architektonicznych, łączeniu tworzyw naturalnych z nowoczesnymi materiałami. Meble o awangardowym designie mogą sąsiadować ze ścianami z cegły lub klinkieru. Surowe podłogi w połączeniu z widocznymi, metalowymi przewodami wentylacyjnymi przebiegającymi pod sklepieniem, podkreślą industrialne akcenty, podczas gdy drewniane elementy ocieplą wnętrze i sprawią, że stanie się ono bardziej przytulne i nastrojowe. Pomimo tych różnorodności, wszystko tworzy harmonijną całość i wrażenie dbałości o każdy szczegół.

Całokształt aranżacji zawsze dopełniają detale. Chodzi tu zarówno o drobne akcenty, jak rozstawione na stolikach płonące świece czy świeże kwiaty, jak też o jeden wyrazisty komponent dekoracyjny – obraz czy ciekawą fotografię. Dbałość o szczegóły jest nie tylko ważnym elementem aranżacji, ale też dowodem na to, że przez wystrój wnętrza przemawia pasja samego restauratora.

„Kilka pomysłów na zwiększenie rentowności restauracji”

jak zwiększyć sprzedaż w restauracjiPrzystępując do restrukturyzacji danego lokalu gastronomicznego, której celem ma być zwiększenie rentowności restauracji, należy najpierw zastanowić się, które elementy możemy zmienić i w jakim zakresie. Często niestety jest tak, że największym problemem jest sama lokalizacja, czyli punkt w jakim znajduje się lokal. Jeśli punkt jest bardzo nieodpowiedni, niekiedy mimo wszelkich zabiegów zwiększenie rentowności restauracji jest niemożliwe lub bardzo trudne. Warto jednak rozpatrzyć czy na pewno winny za zbyt małe dochody jest punkt, w jakim znajduje się dany lokal. Niekiedy jest tak, że dana lokalizacja nie odpowiada profilowi punktu gastronomicznego. Zmiana profilu restauracji jest trudnym przedsięwzięciem, niekiedy też wiąże się z dodatkowymi, koniecznymi inwestycjami ale pozwala, odpowiednio dobrana do potrzeb lokalnego rynku, na znaczne zwiększenie rentowności restauracji. Zwiększenie rentowności restauracji można także osiągnąć poprzez precyzyjne zarządzanie personelem, tak ustawiając zmiany obsady, by dostosować się do sezonowych fluktuacji zamówień, zarówno w wymiarze rocznym jak i przede wszystkim wymiarze dziennym i tygodniowym. Ma to także znaczenie w lokalach z systemem dostaw do domów czy biur klientów, jakimi są na przykład pizzerie. Kolejną metodą jest dywersyfikacja oferty. Zwykle polega na znacznym poszerzeniu pól działalności i wprowadzeniu dodatkowych kanałów dystrybucji.

„Jak zwiększyć rentowność restauracji?”

zwiększenie rentowności restauracji Zwiększenie rentowności restauracji jest celem wielu właścicieli lokali gastronomicznych. Można to uzyskać na wiele sposobów. W pierwszej kolejności zwiększenie rentowności restauracji należy oprzeć na skrupulatnie przygotowanym budżecie, który zapewni odpowiedni przepływ środków. W budżecie szczególnie uwzględnić trzeba koszty surowców oraz potrzebnych do ich przetwarzania mediów, personelu, wliczając w to wszystkie dodatkowe koszty, tj.: czynsz i koszty związane z eksploatacją pomieszczeń, sprzętów i terenu wokół, jeśli taki istnieje. Ponadto nie można zapominać, że produkty spożywcze i ich ceny w większości kształtują się sezonowo. Aby uzyskać znaczne zwiększenie rentowności restauracji trzeba oprzeć kartę dań na tańszych a jednocześnie smaczniejszych produktach sezonowych. Warto też pamiętać o sezonowości dziennej i tygodniowej. Pozwala to na najbardziej ekonomiczne wykorzystanie personelu. W restauracjach, które w głównej mierze obsługują firmy, czy to na zasadzie cateringu czy też bufetu, będą potrzebowały pełnej obsady kucharzy i kelnerów w szczytowych godzinach tygodnia, a zmniejszyć ilość osób będą mogły na zmianach popołudniowych oraz podczas weekendu. Odwrotna sytuacja będzie miała miejsce w przypadku lokali nastawionych na rodzinne obiady i imprezy okolicznościowe, w takim wypadku największa obsada będzie wymagana w weekend i popołudniami. Jak widać z powyższego, by uzyskać zwiększenie rentowności restauracji należy precyzyjnie określić profil swojej działalności.

Zapytanie ofertowe z 03.06.2013 i opis projektu

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert do planowanego zakupu usług realizowanych w projekcie „Stworzenie internetowego serwisu, na którym będzie świadczona e-usługa optymalizacji funkcjonowania restauracji” realizowanego w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Opis projektu

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe z 06.12.2012 i opis projektu

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie ofert do planowanego zakupu usług realizowanych w projekcie „Stworzenie internetowego serwisu, na którym będzie świadczona e-usługa optymalizacji funkcjonowania restauracji” realizowanego w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Opis projektu

Zapytanie ofertowe