Reklama

Sezonowość oraz pogoda

E-usługa identyfikuje oraz analizuje stopień wpływu sezonowości oraz pogody na sprzedaż dań w karcie. W tym celu korzysta ona z danych o aktualnej pogodzie automatycznie importowanych z wybranego serwisu pogodowego. Algorytmy stochastyczne wychwytują korelacje pomiędzy czynnikami zmiany pór roku oraz pogody a poziomem sprzedaży poszczególnych potraw. Wyniki pomogą restauracji i kelnerom eksponować na tablicach reklamowych, w karcie oraz podczas rozmowy z klientem te dania, które mają większą szansę na sprzedaż w danym dniu.