Reklama

Rozmieszczenie potraw w menu

Wpływ na efektywność portfolio potraw w ofercie ma nie tylko ich dobór, ale i kolejność ich rozmieszczenia w menu. E-usługa Ginger pozwala na analizę scenariuszową rozmieszczenia potraw tak, aby wywoływały wzajemną synergię i eksponowały te, których sprzedaż jest najbardziej rentowna dla restauracji. Rekomenduje ona przeprowadzenie testów scenariuszowych i informuje o ich wynikach, wskazując na optymalne rozmieszczenie potraw w menu.