Reklama

Jak to działa

 

OPTYMALIZACJA MENU

Wpływ na efektywność portfolio potraw w ofercie ma nie tylko ich dobór, ale i kolejność ich rozmieszczenia w menu. Ginger pozwala na analizę scenariuszową rozmieszczenia potraw tak, aby wywoływały wzajemną synergię i eksponowały te, których sprzedaż jest najbardziej rentowna dla restauracji. Rekomenduje ona przeprowadzenie testów scenariuszowych i informuje o ich wynikach, wskazując na optymalne rozmieszczenie potraw w menu.

 

ROZMESZCZENIE POTRAW W MENU

Zasadniczą potrzebą restauracji jest wyłonienie optymalnego menu, które maksymalizuje rentowność sprzedaży. Na podejmowanie decyzji, czy dana potrawa powinna znaleźć się w menu powinno wpłynąć wiele czynników takich, jak wolumen sprzedaży potraw, bezpośrednia rentowność potrawy, wpływ tej potrawy na sprzedaż innych potraw, czas przygotowania i podania potrawy, trudność potrawy i ryzyko jej nieprawidłowego przyrządzenia, wpływ sezonowości i warunków pogodowych na sprzedaż potrawy oraz ryzyko zepsucia się składników wchodzących w skład potrawy. Ginger rekomenduje, które potrawy warto utrzymać w menu przez automatyczną wieloparametrową analizę czynników wymienionych powyżej.

 

SEZONOWOŚĆ I POGODA

System identyfikuje oraz analizuje stopień wpływu sezonowości oraz pogody na sprzedaż dań w karcie. W tym celu korzysta ona z danych o aktualnej pogodzie automatycznie importowanych z wybranego serwisu pogodowego. Algorytmy stochastyczne wychwytują korelacje pomiędzy czynnikami zmiany pór roku oraz pogody a poziomem sprzedaży poszczególnych potraw. Wyniki pomogą restauracji i kelnerom eksponować na tablicach reklamowych, w karcie oraz podczas rozmowy z klientem te dania, które mają większą szansę na sprzedaż w danym dniu.

 

PROGNOZY SPRZEDAŻY

Bazując na prognozie pogody oraz aktualnym grafiku rezerwacji indywidualnych i grupowych, Ginger umożliwia wieloparametrowe i coraz bardziej dokładne w odniesieniu do danej daty prognozowanie sprzedaży dań w restauracji. Dzięki temu właściciele restauracji mogą zaplanować, jakie zasoby ludzkie oraz produktowe (składniki potraw) należy przygotować, aby z jednej strony nie zabrakło zasobów, a z drugiej strony ich nie marnować.

 

KONTROLA STANÓW MAGAZYNOWYCH

Usługa pozwala na automatyczne prognozowanie zapotrzebowania na składniki niezbędne do przygotowania potraw, analizuje koszty składania zamówień, wskaźniki rotacji produktów, harmonogram ich dostaw oraz wyznacza efektywną wielkość i optymalny moment zamówienia poszczególnych produktów. Korzyścią jest utrzymanie odpowiedniej ilości składników w restauracji, która pozwala na minimalizowanie ich straty oraz unikanie sytuacji braku niezbędnych produktów do przygotowania zamawianych dań.

 

EFEKTYWNOŚĆ PRACY

Ginger umożliwia zaawansowaną i wielokryterialną analizę wyników sprzedażowych poszczególnych kelnerów biorąc pod uwagę rentowność poszczególnych potraw, korespondujące terminy pracy (śniadania, lunch, kolacja), obszary restauracji (mniej i bardziej dochodowe stoliki), czynniki pogodowe oraz wyniki komparatywne innych kelnerów. Dzięki analizie możliwa jest identyfikacja kelnerów wyróżniających się pozytywnie, których należy zatrzymać w restauracji oraz tych, którzy potrzebują dodatkowych szkoleń lub motywacji.