Reklama

Efektywność pracy kelnerów

E-usługa Ginger umożliwia zaawansowaną i wielokryterialną analizę wyników sprzedażowych poszczególnych kelnerów biorąc pod uwagę rentowność poszczególnych potraw, korespondujące terminy pracy (śniadania, lunch, kolacja), obszary restauracji (mniej i bardziej dochodowe stoliki), czynniki pogodowe oraz wyniki komparatywne innych kelnerów. Dzięki analizie możliwa jest identyfikacja kelnerów wyróżniających się pozytywnie, których należy zatrzymać w restauracji oraz tych, którzy potrzebują dodatkowych szkoleń lub motywacji.